Noored said läbi 17-ne praktilise tegevuspunkti panna proovile oma ohutusalased teadmised (esmaabi, pääste, liiklus, keskkond jt). Lisaks otsiti metsast prügi, kustutati tuld, läbiti erinevaid takistusradasid ning lavastati õnnetusjuhtum.